Selecteer een pagina

Privacyverklaring

ReflActing KvK: 69578486
ReflActing gevestigd aan Callistostraat 27, 1562ZG Krommenie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Callistostraat 27
1562 ZG Krommenie
+31 636 55 79 14
ilse@reflacting.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ReflActing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (zakelijk)
  • Telefoonnummer (zakelijk)
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals geboortedata, ISBN-nummers, godsdienst, enzovoort.

ReflActing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het versturen van een offerte en/of factuur en mailverkeer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

We bewaren deze gegevens in ons klantenbestand zolang dit nodig is, u kunt te allen tijde vragen om verwijdering van deze gegevens in ons klantenbestand via ilse@reflacting.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor – in overleg met de klant – een bepaalde opdracht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ReflActing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren, door dit in uw browser uit te schakelen. Uitleg hierover is hier te vinden.

Op onze website worden links gebruikt die doorverwijzen naar websites van derden. Wij hebben geen inzage in de persoongegevens die u met deze derden deelt, maar deze derden kunnen desgewenst wel door de cookies waarnemen dat u via deze website op hun site bent gekomen (bijvoorbeeld via hun webstatistieken).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ReflActing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ilse@reflacting.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ReflActing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ReflActing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ilse@reflacting.nl.

ReflActing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

ReflActing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ReflActing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.